Valg av matematikk R1/S1

I studieforberedende utdanningsprogram er matematikk obligatorisk på Vg2. Hvis du velger 140 timer matematikk som programfag (matematikk for realfag R1 eller matematikk for samfunnsfag S1), skal du ikke ha 84 timer matematikk 2P (praktisk) som fellesfag. Uansett hvilket programområde du har valgt på Vg2, må du da erstatte fellesfaget matematikk.

Til erstatning for fellesfaget matematikk 2P kan du velge:

  • Matematikk X med 84 timer
    Dette faget bygger på matematikk 1T (teoretisk) fra Vg1. Det er et selvstendig fag som er utarbeidet spesielt for deg som velger matematikk R1.
  • Geofag X med 84 timer
    Dette faget kan bare velges hvis du ikke velger geofag 1 som programfag. Fagene overlapper hverandre.
  • Teknologi og forskningslære X med 84 timer
    Dette faget kan bare velges hvis du ikke velger teknologi og forskningslære 1 som programfag. Fagene overlapper hverandre.

Eller du kan velge å ta «overtimer» og erstatte fellesfaget matematikk med:

  • Et programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram

Velg fylket ditt!