Hvilke skoler kan du søke på?

Hovedregelen er at du skal søke videregående opplæring i det fylket du bor i, eventuelt i nabofylker som fylket ditt har gjort spesielle avtaler med. Det er lokale regler om hvor du kan søke innen fylket ditt, om du får lov til å ønske skole osv.

Oversikt over skolene

De fleste som tar videregående opplæring går ett eller flere år i skole som elev. Det finnes både offentlige og frittstående videregående skoler. Du må søke om plass i videregående skole.

fylkesoversikten finner du oversikt over alle skolene i fylket.

På sidene med utdanningsprogrammene finner du oversikt over hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene. Skoletilbudene vedtas hvert år i januar (for neste skoleår). Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no!

Skolegang utenfor eget fylke, på Svalbard eller i utlandet

Det finnes også muligheter for videregående opplæring andre steder. Les mer i disse avsnittene i menyen til venstre:

Velg fylket ditt!