Hvem har ikke lovfestet rett?

Fylkeskommunen kan også gi tilbud om videregående opplæring til deg som ikke har lovfestet rett. Dette gjelder deg som
  • har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning
  • tidligere har fullført videregående opplæring
  • har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse
Ved konkurranse om inntak mellom disse søkergruppene vil du som tidligere har oppnådd yrkes- eller studiekompetanse, komme sist.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet:

Velg fylket ditt!