Hva kan du søke?

Du kan velge mellom 13 utdanningsprogram. På sidene med utdanningsprogrammene finner du beskrivelse av programområdene, hvilke tilbud som finnes i ditt fylke og hvilke tilbud den enkelte skole har. Se også Inntaksregler og poengberegning.

Det er utarbeidet egne opplæringstilbud og læreplaner for elever som er

Se også

Søker du Vg1?

Du må søke tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Dette gjelder også ved omvalg. Fører du opp færre enn tre ønsker, vil du kunne bli plassert på et utdanningsprogram du ikke har søkt.

Du har ikke rett til inntak på en bestemt skole, selv om du har mulighet til å prioritere skoler. Klarer du ikke å konkurrere deg inn ved noen av de ønskede skolene, kan du bli tilbudt plass ved en skole du ikke har søkt.

Søker du Vg2, Vg3 eller læreplass?

Du har bare rett til å få plass på et programområde som du er kvalifisert for. Dette gjelder også ved omvalg. Oppgi flere ønsker. Så langt som mulig bør du utnytte alle mulighetene i søknadsskjemaet.

Velg fylket ditt!