Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglige utdanningsprogram er det satt av timer til yrkesfaglig fordypning. Læreplan i yrkesfaglig fordypning skal lages lokalt innen hvert utdanningsprogram på Vg1 / programområde på Vg2.

Yrkesfaglig fordypning skal gi deg mulighet til å

  • prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag
  • få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer aktuelle yrker
  • fordype deg i kompetansemål fra læreplaner på Vg3-nivå
  • ta relevante fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  • ta fellesfag i fremmedspråk
  • ta programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

Yrkesfaglig fordypning kan foregå på egen skole, en annen skole eller i bedrift.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet:
Dette er beta-versjonen av de nye sidene til vilbli.no. Sidene er ikke helt ferdige ennå. Send oss gjerne en tilbakemelding!
 tilbakemelding