Utdanningsprogram og programområder

Videregående opplæring består av 13 forskjellige utdanningsprogram, 5 studieforberedende og 8 yrkesfaglige.

Det første året velger du utdanningsprogram, det andre og tredje året velger du programområde innen utdanningsprogrammet.

5 studieforberedende utdanningsprogram

8 yrkesfaglige utdanningsprogram

På Vg3 eller etter oppnådd yrkeskompetanse kan du velge påbygging til generell studiekompetanse i alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Oversikt over programområdene

På sidene med utdanningsprogrammene finner du strukturkart som viser Vg1 i hvert utdanningsprogram og hvilke programområder på de videregående trinnene, Vg2 og Vg3, som bygger på disse.

Oppbyggingen av videregående opplæring er forklart i oversiktskartet.

Oversikt over skolene

De fleste som tar videregående opplæring går ett eller flere år i skole som elev. Det finnes både offentlige og frittstående videregående skoler. Du må søke om plass i videregående skole.

På vilbli.no finner du oversikt over alle skolene i fylket.

På vilbli.no finner du oversikt over hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene. Skoletilbudene vedtas hvert år i januar (for neste skoleår). Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no!

Oversikt over lærebedriftene og opplæringskontorene

I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det mange lærefag. I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen som lærling (eller lærekandidat) med læretid i bedrift.

Du må søke om læreplass i videregående opplæring.

På vilbli.no finner du oversikt over hvilke lærebedrifter og opplæringskontor som gir opplæring i de ulike lærefagene. Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no.

Medier og kommunikasjon og formgivingsfag for deg som begynte høsten 2015 eller tidligere

Medier og kommunikasjon

Formgivingsfag

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet:
Dette er beta-versjonen av de nye sidene til vilbli.no. Sidene er ikke helt ferdige ennå. Send oss gjerne en tilbakemelding!
 tilbakemelding