Teoretisk eller praktisk matematikk?

På generelt grunnlag anbefales det at du velger matematikk 1T (teoretisk) på Vg1 dersom du har tenkt å gå videre i programområde for realfag, spesielt gjelder dette hvis du vil velge matematikk som programfag (matematikk R1 eller matematikk X). Formelt sett er det ingenting i veien for å velge matematikk 1P (praktisk) på Vg1, men da må du selv ta ansvaret for å ha tilstrekkelig kompetanse for å gå videre med realfag.

Dette er beta-versjonen av de nye sidene til vilbli.no. Sidene er ikke helt ferdige ennå. Send oss gjerne en tilbakemelding!
 tilbakemelding