Opplæringskontrakt

Praksisbrevkandidaten inngår en skriftlig opplæringskontrakt med en godkjent lærebedrift eller et opplæringskontor ved læreforholdets begynnelse. Samme regler gjelder for en opplæringskontrakt som for en lærekontrakt.
Dette er beta-versjonen av de nye sidene til vilbli.no. Sidene er ikke helt ferdige ennå. Send oss gjerne en tilbakemelding!
 tilbakemelding