Lærekandidatens rettigheter og plikter

Lærekandidater har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlinger, se Lærlingens rettigheter og plikter. Følgende gjelder lærekandidater:

  • Læreplanen erstattes med den individuelle opplæringsplanen
  • Fag-/svenneprøven erstattes med kompetanseprøven
  • Lærekontrakten erstattes med opplæringskontrakten
Dette er beta-versjonen av de nye sidene til vilbli.no. Sidene er ikke helt ferdige ennå. Send oss gjerne en tilbakemelding!
 tilbakemelding