Høyere utdanning

Se også oversikt over opptakskrav til ulike studier i studieåret 20XX–20XX bakerst i heftet.

Forskrift om opptak til høyere utdanning gjelder for deg som søker høyere utdanning.

Som hovedregel må du ha studiekompetanse for å bli vurdert for opptak ved høyskoler eller universiteter. Grunnlaget for studiekompetanse er normalt:

  • Vitnemål om bestått treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse
  • Fylt 23 år og minst 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23/5-regelen)

I begge tilfellene over må fellesfagene i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie være fullført.

Har du oppnådd studiekompetanse på grunnlag av videregående opplæring eller annen ordning fra før Kunnskapsløftet, har du fortsatt studiekompetanse.

Det finnes dessuten unntak fra kravet om studiekompetanse, blant annet for visse studier, for eksempel kunststudier, og for voksne over 25 år med realkompetanse for et bestemt fag eller studium (se ovennevnte forskrift).

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet:
Dette er beta-versjonen av de nye sidene til vilbli.no. Sidene er ikke helt ferdige ennå. Send oss gjerne en tilbakemelding!
 tilbakemelding