Fag og valg av fag

På sidene med utdanningsprogrammene finner du beskrivelse av innholdet for hvert programområde, med fag- og timefordeling som angir hvor mange timer du skal ha av hvert fag, hvilke fag du må ha og hvilke fag du kan velge.

Timefordelingen og reglene for valg av fag i studieforberedende utdanningsprogram er beskrevet på side XX–XX. Spesielle regler er utdypet i følgende avsnitt:

Se også informasjon om fellesfag og programfag på side XX.

Du finner også timefordelingen og reglene for valg av fag i

  • Vg3 naturbruk (studieforberedende) på side XX
  • Vg3 påbygging til generell studiekompetanse på side XX

Fleksibel fag- og timefordeling

  • Fag- og timefordelingen er veiledende. Det betyr at skoleeier kan legge fag på andre trinn enn det som framgår av strukturen i den ordinære fag- og timefordelingen.
  • Når fag flyttes mellom trinn skal framdriften i faget vektlegges. Dette innebærer at fag som bygger på hverandre skal tas i den rekkefølgen som er bestemt i læreplanen.
  • Det er bare hele fag som kan flyttes mellom trinnene.
  • Dersom skoleeier legger opp til en alternativ fag- og timefordeling, skal elevene i løpet av tre års opplæring ha samme fag- og timesammensetning og samme eksamener som elever med ordinær fag- og timefordeling.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet:
Dette er beta-versjonen av de nye sidene til vilbli.no. Sidene er ikke helt ferdige ennå. Send oss gjerne en tilbakemelding!
 tilbakemelding