Arbeidstid, ferie og fridager

Som lærling eller lærekandidat følger du de samme lover og tariffavtaler som andre arbeidstakere i bedriften. Du har samme arbeidstid og samme rett til ferie og fridager. Alle har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året, men noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale.

Din arbeidstid og din rett til ferie og fridager skal framkomme i arbeidsavtalen du har med bedriften.

Dette er beta-versjonen av de nye sidene til vilbli.no. Sidene er ikke helt ferdige ennå. Send oss gjerne en tilbakemelding!
 tilbakemelding